Бизнес английски език

Курс по Бизнес английски език по системата Cambridge Business English. 

Подобрете уменията си в разговори по телефона, бизнес кореспонденция, водене на преговори на английски език!

Курсът изисква преминаване на входящ тест.

Свържете се с нас за повече информация.